Pectin – สารให้ความหนืดธรรมชาติ

Pectin เป็นสารที่พบได้ทั่วไปใน ผลไม้

เมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดและมีน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม จะเกาะตัวกันเป็นเจล สร้างความหนืดให้อาหาร
พบได้มากในผลไม้เช่น Apple หรือ Strawberry ยิ่งเย็นลง Pectin ก็จะยิ่งมีความหนืดมากขึ้น

ตัวอย่างที่พบได้ง่ายๆคือ แยมต่างๆ หรือในพายแอปเปิลที่ไส้ของแอปเปิลมีลักษณะเหนียวข้น

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยากนำความคิดสร้างสรรค์ในหัวออกมาใส่ลงจานให้เพื่อนๆได้ชิม

Back to Top