เกี่ยวกับโบ

25610301_180306_0006

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยากระบายความคิดสร้างสรรค์ออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนทาน